INNER BALANCE

Med Inner Balance åbner vi op for vores egen indre verden, og deler vores erfaringer og viden. Vi videregiver alt det, som vi har anvendt for at finde mening med galskaben i vores eget liv.

Uanset hvem vi er – om vi bedriver forældreskab, uddannelse, ledelse, lønarbejde, mener vi, at bevidsthed, meningsfuldhed og selvudvikling bør være tilgængeligt for alle. Alle, uanset om du er et ungt menneske på vej ind i voksenlivet, en erfaren underviser, en forælder til 4 eller er selvstændig.

For os er et godt liv et meningsfuldt liv. Et liv levet i indre meningsfuld balance, heraf navnet ”Inner Balance”, og et liv, hvor vi sammen skaber mulighed og tilgængelighed for selvudvikling.

Vores workshops og projekter, som alle har det bærende element selvudvikling, er udsprunget af, hvordan vi netop har glemt at skabe denne tilgængelighed, både i vores uddannelsessystemer, på vores arbejdspladser og i vores egne liv. Dette virker for os absurd, da vi ser det enkelte menneskes selvudvikling, som det bærende for det enkelte menneskes vækst og liv. Et liv der skal leves ikke “bare” overleves.

Vores tilgang er holistisk. Vi ser på det hele menneske med potentiale og mulighed for at komme til, hvad der for den enkelte føles som, balance og harmoni. Vi har bevidsthed på både det ydre og indre, og samtidig bruger vi vores intuition til at fornemme, hvad der bliver kaldt på. Vi ser og skaber rum for det hele menneskes mulighed for selvudvikling.

Vi tager udgangspunkt i nuet og i processen, og vi elsker at gå med nye projekter og udvikle os i takt med det, vi erfarer – leve et liv med et åbent og nysgerrigt sind og hjerte. Vi har en grundlæggende opfattelse af, at det er muligt for mennesker at udvikle sig personligt og spirituelt – udfolde sig, åbne sig, realisere sig, vokse med bevidsthed og tage ansvar.

Vores vision er at komme ud med budskabet om vigtigheden af at kende sig selv og vigtigheden af at skabe tilgængelighed for selvudvikling.

Vi er passioneret omkring – og nysgerrig på mennesket, hvorfor er vi, som vi er – og gør, som vi gør.

Visionen om at være med mennesket og skabe et rum med højt til loftet, hvor alt er muligt, og hvor alt kan udfolde sig. Et rum for den enkelte og fællesskabet.

Et ærligt, kærligt og ligeværdigt rum med formidling, undervisning, kreativitet, medmenneskelighed, autenticitet, sparring og kærlige “spark bagi” – vi sætter ord på det der er, det vi oplever, sanser og fornemmer.

Et rum, hvor det, der dukker op, gribes, bliver belyst, og får mulighed for at folde sig ud uden at blive dømt.

Et rum, hvor vi støtter hinanden og er der for – og med hinanden, med respekt og uden at fixe.

Vi “holder rummet” med fokus på udvikling, bevidsthed og meningsfuldhed. Vi siger ja til at “holde dette rum” og sætte os selv i spil.

Et ærligt og udviklende rum, hvor alle får muligheden for at opnå en øget selvindsigt og selverkendelse.

Når vi ”holder rummet” for os selv – eller for andre – har vi ikke nogen agenda. Der er ikke noget mål, vi krampagtigt holder fast i, intet skal præsteres eller gøres. Vi er med det, der er.

Når vi ”holder rummet”, tillader vi hinanden og os selv at være nysgerrige og udfolde os. Når vi ”holder rummet”, skaber vi grobund for, at det enkelte menneske og gruppen får muligheden for dybere selvindsigt.

Vores vision er at øge vores bevidsthed, møde os selv og hinanden, hvor vi er og tage ansvar for vores eget liv.

Bygge bro imellem hjerne og hjerte, bygge bro imellem mennesker og systemer, bygge bro imellem det bevidste og det ubevidste, bygge bro imellem det personlige og det kollektive.

En vision om, at vi alle får muligheden for at blive herre i eget hus, og dermed skabe det liv, vi ønsker – det liv, der for os, hver især, opleves som et meningsfuldt liv.

The Path To Enlightenment

The Unalome is originally a hindu symbol that graphically recalls Shiva´s third eye and it represents wisdom and the path to perfection.
The spiral shows the beginning of the path, without knowledge or a given direction, that leads to discovering the world through inevitable errors (the knots along the line, or yak), each being a teaching, and finally becoming a straight line leading to enlightenment, often represented by a dot or a circle (the sun)